Referat fra generalforsamlingen 2019

Referat fra generalforsamlingen den 25. marts 2019

FORMANDSBERETNING 2018

Ordinær generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling

mandag den 25. marts kl. 15:00 i caféen på Horsens Ny Teater. Teatertorvet 1, 8700 Horsens.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. HNTs administration forelægger det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  5. Valg af: a.bestyrelsesmedlemmer som er på valg
  1. revisor
  2. eventuelt

Generalforsamling 2017

Torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.30 på Horsens Ny Teater.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. Marts

Forslag sendes på mail til Kirsten Bille, formand. Kirsten.bille@skolekom.dk

 

Pkt. 6     På valg er Kirsten Bille og Bente Kolling.

formandsberetning 2016

Se formandens beretning her

Ekstraordinær generalforsamling 2014

På en ekstraordinær generalforsamling den 8. december 2014 godkendtes en ny vedtægt:

HMS vedtægt

 

Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen den 8. december 2014 har bestyrelsen følgende medlemmer: 

Formand Hanne Jessen, hjessen@stofanet.dk , 6115 1818

Næstformand Bente Kolling, beko@godmail.dk , 2248 7313

Kasserer Kirsten Bille , kirsten.bille@skolekom.dk , 2970 8689

 

 

Beretning 2013

Indkaldelse til Generalforsamling 2013

Referat af generalforsamling 2013

Beretning 2012