Referat fra generalforsamlingen 2019

Referat fra generalforsamlingen den 25. marts 2019

FORMANDSBERETNING 2018

Ordinær generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling

mandag den 25. marts kl. 15:00 i caféen på Horsens Ny Teater. Teatertorvet 1, 8700 Horsens.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. HNTs administration forelægger det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  5. Valg af: a.bestyrelsesmedlemmer som er på valg
  1. revisor
  2. eventuelt

Referat fra Generalforsamling mandag d. 5. marts 2018

Her kan du læse formandens beretning og referat fra Horsens Musikselskabs generalforsamling 2018:

beretning 5 MAR 2018

Referat fra generalforsamlingen 5 MAR 2018

Generalforsamling 2018

Der holdes generalforsamling i Horsens Musikselskab d. 5. marts 2018 kl. 19.30. Generalforsamlingen foregår i caféen på Horsens Ny Teater.

Forslag sendes på mail til formand Kirsten Bille på Kirsten.bille@skolekom.dk.

Generalforsamling 2017

Torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.30 på Horsens Ny Teater.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. Marts

Forslag sendes på mail til Kirsten Bille, formand. Kirsten.bille@skolekom.dk

 

Pkt. 6     På valg er Kirsten Bille og Bente Kolling.

formandsberetning 2016

Se formandens beretning her

Bestyrelsesmøde 18/2 2016

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Planlægning af GF, tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.30 på HNT
* Annoncering i presse/hjemmeside
* Potentielle nye bestyrelsesmedlemmer
* Forklaring til medlemsordning (se vedhæftede fra Lone Wessel)
* Forslag til ændring af vedtægterne, §3 (se vedhæftede fra Lone Wessel)
* Dirigent
* Kaffe/Te. Aftale med HNT
3. Status på koncerter: Forår og Efterår 2016
4. Vision for Horsens Musikselskab.
5. Eventuelt

Se referat her

Bestyrelsesmøde 7/1 2016

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Koncerter Forår 2016 / Tresafinado Lørdag den 23.1.16 og gerne fastholdelse af koncert Søndag den 3.4. m. Søren R. + ny sanger.
3. Koncerter Efterår 2016 / H. Thun foreslår Fredag den 23.9. eller søndag den 25.9. Der skal arrangeres endnu 1 koncert i Efteråret.
4. Forberedelse af Generalforsamling på HNT ( kantinen ? ).
5. Fastsættelse af billetpriser / løssalg 175,- inkl. Gebyr / ungdomsbillet 100,- inkl. Gebyr / abonnementspris 150,- inkl. Gebyr pr. koncert. Skal vi have 3 forskellige priser ?
6. HNT laver regnskab og budget og fremlægger disse.
7. Nye medlemmer til bestyrelsen. Hanne Jessen ønsker ikke at genopstille.
8. VISION for Musikselskabet.
9. Procedure vedr. diverse ansøgninger. Se bilag fra H. Jessen.
10. Evt.

Se referat her

Bestyrelsesmøde 5/3 2015

Dagsorden

Der forelå ingen dagsorden

Se referat fra møder her

Bestyrelsesmøde 15/12 2014

Konstituerende bestyrelsesmøde

Mandag den 15. december 2014 kl. 9.30 på Horsens Ny Teater

Der forelå ingen dagsorden.

Se referat fra mødet her

Ekstraordinær generalforsamling 8/12 2014

REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling

Mandag den 8. december 2014 kl. 19.30 på Horsens Ny Teater

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Vedtagelse af vedtægtsændringer
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor

Se referat fra mødet her