Generalforsamling 2017

Torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.30 på Horsens Ny Teater.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. Marts

Forslag sendes på mail til Kirsten Bille, formand. Kirsten.bille@skolekom.dk

 

Pkt. 6     På valg er Kirsten Bille og Bente Kolling.

formandsberetning 2016

Se formandens beretning her