Velkommen til Horsens Musikselskab

Horsens Musikselskab sørger for, at du og andre med interesse for klassisk musik kan opleve kammerkoncerter på højt niveau i Horsens. Vi vil udbrede kendskabet til og interessen for klassisk musik, og vi vil samtidig eksperimentere med nye former for musikformidling.

Vi arrangerer hvert år fire kammerkoncerter, der alle finder sted i Kvium Salen på Horsens Ny Teater.

Ambitionen er at bringe store navne til byen, men allerforrest står ønsket om at arrangere koncerter, der er præget af imødekommende musik og levende formidling. Foreningen ønsker at engagere musikere, der forstår at møde deres publikum i øjenhøjde.

Du kan følge med i programmet her på siden og læse mere om de enkelte koncerter på Horsens Ny Teaters hjemmeside.

Ordinær generalforsamling

Mandag den 25. marts kl. 15:00 i caféen på Horsens Ny Teater. Teatertorvet 1, 8700 Horsens.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. HNTs administration forelægger det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  5. Valg af: a.bestyrelsesmedlemmer som er på valg
  1. revisor
  2. eventuelt